Megkérjük a rendezvényen résztvevőket, hogy az alábbi házirendi pontokat a Világtalálkozó szellemiségének és a többi Világtalálkozó-látogató nyugalmának tiszteletben tartása érdekében megfelelően betartani szíveskedjenek:
  • A tábor területén csak a belépéskor kapott, arra a napra vagy a Világtalálkozó teljes időtartamára érvényes karszalaggal lehet tartózkodni, melyet rendezőink a Világtalálkozó egész területén ellenőrizhetnek. Ha a karszalag érvényessége lejárt és nem vásárol helyette újat, akkor köteles elhagyni a rendezvény területét!
  • A belépőjegy és karszalag másra át nem ruházható! Csak a kézen hordott karszalag számít érvényes belépőnek! A SÉRÜLT (átragasztott, elvágott, megbontott patentű, kézfejnél nagyobb átmérőjű, stb.) KARSZALAG ÉRVÉNYTELEN!
  • A Világtalálkozó területére üveget, szúró- és ütőeszközöket, mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat, valamint szeszes italt behozni TILOS!
  • A rendezvényen a rendezők írásbeli engedélye nélkül bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni TILOS!
  • Becsüljük a Világtalálkozónak otthont adó földet, azzal is, hogy szemetünket a kijelölt szemétlerakó-helyekre gyűjtsük!
  • Felhívjuk a tábor látogatóinak figyelmét, hogy a Világtalálkozó programját és látogatóinak nyugalmát szándékosan megzavarókat a rendezők eltávolítják!
  • A Világtalálkozó területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül bármilyen sajtótevékenységet folytatni tilos. Beleértve a kép- és hanganyagrögzítést is.
  • A Világtalálkozó területére kutyát pórázon vezetve, szájkosárral ellátva lehet csak behozni. Más állat bevitelét csak a recepció engedélyezheti!
  • Felhívjuk az autóval, motorbiciklivel érkezők figyelmét, hogy a Világtalálkozó terültére járművel behajtani szigorúan tilos! Parkolni kizárólag a kijelölt, táboron kívüli parkolóban lehet!
  • A táborban megszálló vendégek, valamint a rendezvény szervezésében résztvevők gépjárműveiket a táboron belül kijelölt parkolóban helyezhetik el.
Előre is köszönjük a fenti pontok betartását!

copyright by www.erdelyhon.hu