Székelyhoni ismertető
A keleti Kárpátok tövében, égretörő bércek alján él egy maroknyi, tősgyökeres magyar nép; szorgalmas, értelmes, ügyes, utánozhatatlan művésztehetség, századok óta bástyája volt Magyarországnak, mentővára az erdélyi magyarságnak, emellett erős, mint az a sziklaláncolat, mely festői szép völgyeit, aranykalászos rónáit köríti. A nép: a székelynép, földje: a Székelyföld. A természetalkotta éles határok között ős eredetiségében megmaradt népszokások, sajátságok, nyelv, viselet egy, a magyaroktól sokban eltérő, annál ősibb néptípus. Egy kis külön ország benyomását teszi az emberre.

 

Székelyföld Erdély természeti szépségekben, csodás ritkaságokban és népi-történeti hagyományokban bővelkedő tájegysége. A változatos természeti sajátosságokkal jellemezhető táj gyógytényezői, műemlékei és más látnivalói, a népélet hagyományai mind-mind igen jelentős idegenforgalni értéket képviselnek. Ezernyi élmény, hagulat alakítja viszonyunkat, mindennapi kötődésünket Székelyföld jellegzetes vidékeihez. A hegykoszorú, a víz, az erdő csodálatos, arányaiban egymást szervesen kiegészítő tájképet varázsolt a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-medence érintkezési övezetében. A Maros és az Olt, a Küküllő, a Homoródok, a Vargyas, a Kormos, a Barót vize, a Feketeügy és mellékvizei romantikus völgyeiben szorgoskodik a székely nép. A Tatros felső folyásánál élnek a székelységet a moldvai magyarsággal összekapcsoló gyimesi csángók. Keleten és északon hegyóriások őrködnek, délről és nyugatról dombsorok és medencék köszöntik a látogatókat.

Lépten-nyomon tapasztalható, hogy Székelyföld népi építészete, képző- és iparművészeti emlékei, néprajzi értékei nemzeti örökségünk pótolhatatlan kincsei. Mindezekért honi kötelességünknek eleget téve a Székelyország Tündérkertje Egyesület céljául tűzte ki, hogy Székelyföld gazdag, de mindmáig kevésbe ismert történelmének, néphagyományainak, hírességeinek,  turisztikai érdekességeinek teret adva megalkossa Székelyország Tündérkertje Látványparkot Budapest szívében, Kispesten.

Csíksomlyói búcsú

www.szekelyhon.hu © Minden jog fenntartva! 2016