Dr. Pozsony Ferenc, az MTA külső tagja

A Lükő Gábor Alapítvány programjának előadója

Önéletrajz

1. Személyi adatok

Név: Pozsony Ferenc
Lakcím: 400299 Kolozsvár, E. Grigorescu u., Bl. III. Sc. 2. Ap. 30.
Születési dátum: 1955. április 16., Zabola (Háromszék, Erdély, Románia)
Mail: pozsonyferenc@yahoo.com
Munkahely: a kolozsvári székhelyű Kriza János Néprajzi Társaság elnöke; a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke, egyetemi professzor
Munkahelyi elérhetőség: Kriza János Néprajzi Társaság: 400162, Kolozsvár, Croitorilor u., nr. 15., tel. 0040-264-420-935; BBTE: tel. 00-40-64-432-417, fax: 00-40-64-432-593
Kommunikációs nyelve: magyar, román, német
Kutatási terület: a moldvai csángók népköltészete, társadalma és identitása; az erdélyi szászok társadalomszerkezete és népszokásai; az erdélyi magyar szórványközösségek családszerkezete; interetnikus kapcsolatok; cigány közösségek

2.Tanulmányok:

1977-1981 magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi hallgató Kolozsvárt a "Babes-Bolyai" Tudományegyetem Magyar Tanszékén
1974-1976 munkaszolgálatos sorkatona
1970-1974 Kovászna, Általános Műveltségi Középiskola
1962-1970 Zabola, Általános Iskola

3. Munkahelyek:

1981-1982:  tanár Kézdivásárhelyen a 4. sz. Általános Iskolában
1982-1990:  tanár Kézdivásárhelyen a 2. sz. Ipari Középiskolában
1990-1998:  egyetemi adjunktus Kolozsvárt a „Babes-Bolyai” Tudományegyetem
                    Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén
1997. július: a filológiai (etnológiai) tudományok doktora, a disszertáció címe: 
                    Szász hatás az erdélyi magyar jeles napi szokásokban
1998:           egyetemi docens a Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéken
2002:           egyetemi professzor a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéken
2005:           doktori program vezetője a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéken
2008:           prodékán a BBTE Bölcsészkarán
2010:           MTA külső tagja

4. Szakmai tapasztalatok, kutatási projektek:

Múzeumi és kiállítási tevékenysége:
1974: tájház alapítása Zabolán (Háromszék)
1989: A moldvai csángók viselete – időszakos kiállítás
          (Csernáton Szabadtéri Múzeum)
1992: A moldvai csángók lakáskultúrája – időszakos kiállítás
          (Csernáton Szabadtári Múzeum)
1993: Zabola hagyományos népművészete (Zabola, tájház)
1996: A történelmi emlékezet képei – időszakos kiállítás
          (Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár)
1997: A moldvai csángók életmódja (Bukarest, Magyar Kulturális Központ)
1997: Moldvai textíliák – időszakos kiállítás (KJNT székháza, Kolozsvár)
2000: Erdélyi szász szomszédaink hétköznapjai és ünnepnapjai – időszakos kiállítás
          (Marosvásárhely, Pro Europa Liga)
2001: Erdélyi szász szomszédaink – időszakos kiállítás (Kolozsvár, KJNT székháza)
2001: Családi élet a moldvai csángó falvakban (Jászberény, Magyarország)
2001: Családi élet a moldvai csángó falvakban (KJNT székháza, Kolozsvár)
2002: Moldvai magyarok (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy)
2003: A moldvai csángó-magyarok hagyományos népművészete
         (Zabola, állandó kiállítás)
2005: A zabolai gróf Mikes család képekben (Székely Nemzeti Múzeum,     
         Sepsiszentgyörgy)
2007: Zabola műemlékei (Csángó Néprajzi Múzeum, Zabola)
2008: A történelmi emlékezet képei (KJNT, Kolozsvár)
2008: Az eltűnt erdélyi szász kultúra nyomában (Matyó Múzeum, Mezőkövesd, Magyarország)
2010: Zabola – egy polgárosult háromszéki falu kulturális öröksége (Polgárok Háza,     
          Budapest, Magyarország)

Szakmai kitüntetései:
1989: Jankó János Díj (Magyar Néprajzi Társaság, Budapest)
1997: Magyar Néprajzi Társaság Külföldi Tiszteleti Tagja (Budapest)
1998: Bányai János Díj (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár)
2002: Györffy István Díj (Magyar Néprajzi Társaság, Budapest)
2004: Csángó Kultúráért Díj (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,     
           Budapest)
2011: Magyar Köztársaság Elnökének Érdemérme

Szervezeti tagságok:
– Néprajztudományi Bizottság
– Erdélyi Múzeum-Egyesület (választmányi tag)
– Kríza János Néprajzi Társaság (alapító tag és elnök)
– Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (alelnök)
– Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde
– Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România
– EURETHNO – Réseau de coopération scientifique en ethnologie et historiographie européennes

Külföldi tanulmányutak:
1992: Heidelberg – Gundelsheim (Németország)
1994: Open Society Institute, Praga (Csehország)
1996: La Sapientza Universita, Roma (Olaszország)
1998: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (Magyarország)
1999: Bornemisza Péter Társaság, Bécs (Ausztria)
2001: MTA Domus Hungarica, Debrecen, Budapest (Magyarország)
2003: Tartui Tudományegyetem (Észtország)
2004: Cornell University, Ithaca (USA)
2004: ELTE, Budapest (Magyarország)
2005: Debreceni Tudományegyetem (Magyarország)
2006: Pécsi Tudományegyetem
2010: Szentpétervár és Moszkva (Oroszország)

Vendégtanár:
1994-től évente: Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolci Egyetem (Magyarország)
1995-től kétévente: Néprajzi Tanszék, KLTE Debrecen (Magyarország)
1997: Néprajzi Tanszék, JATE Szeged (Magyarország)
2004: Tárgyi Néprajzi Tanszék, ELTE Budapest (Magyarország)
2005: Néprajzi Tanszék, Debreceni Tudományegyetem (Magyarország)
2006: Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, Pécsi Tudományegyetem     
          (Magyarország)
2006: Vizuális Antropológiai Tanszék,
          Miskolci Egyetem (Magyarország)
2008: Nyíregyházi Egyetem (Magyarország)
2009: Folklore Tanszék. ELTE Budapest (Magyarország)

Egyetemi előadásai:
Bevezetés az etnográfiába
Erdélyi népszokások
Erdély társadalomnéprajza
Erdély népeinek (pl. szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok, románok, zsidók stb.) kultúrája és társadalma
Együttélési modellek Erdélyben
Hagyományos közösségek modernizációja: székelyek

Fontosabb kutatási témái:
1970-1977: háromszéki népi kerámia
1972-1984: háromszéki népballadák cigány közösségekben
1982-2003: a moldvai csángók népköltészete, társadalma és identitása
1985-1997: az erdélyi szászok társadalomszerkezete és népszokásai
1997-2000: az erdélyi magyar szórványközösségek család- és társadalomszerkezete
2004-2007: az észak-erdélyi autópálya hatásai
1997-2005: erdélyi népszokások
2006-2007: lokális identitás a Nyárád mentén
2008: falusi társadalmak modernizációja
2009: Polgárosodás és modernizáció Orbaiszéken

MTA tagja (életrajz, tevékenység, publikációk):
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20323

Publikációk:
http://pozsony.adatbank.transindex.ro/index.php?k=17

         
főoldal | a fesztivál | fellépők | hírek | szállások | felhívások | támogatók | kapcsolat
copyright by www.erdelyhon.hu