Duma András

Először pár szót a falumról, mert az ő létezése szerint lehetek a földön: Bákó városától délre fekszik Klézse község, 7600 lélekkel, a TSZ idejéből megmaradott 2500 hektárnyi megművelt földdel, amelyből 1400 hektárnyi a szántóföld. Ebből élnek meg a klézseiek. (Jelenleg 5500 hektár, amit a környező falvak gazdáinak visszaadtak.) A község öt faluból áll: Klézse felső része Alexandrina, Közép Klézse, Buda, Pokol Patak, és Somoska. Alexandrinához tartozik a Tyúkszer nevű falurész is, amely egy nagyon régi helység, valamikor az itt letelepedett székelyek nevezték el. A falu lakói magyarok, akiket csángó-magyaroknak neveznek.

Duma András1955. november 27.-én születtem, egyetlen gyerekeként a szüleimnek, Mártonnak és Rózsának akik után az anyanyelvem magyar. 1969. Az iskolát román nyelven végeztem, az első négy osztályt Alexandrinában, az öt-nyolc osztályt Klézsén. 1973. szakiskolát végeztem Rãsnov városban, Brassó megyében. 1980-as években Bakóban középiskolába jártam, ahol leérettségiztem. Ugyanitt végeztem szakképzéseket is: személyzeti, könyvelést.

Nagyobb részét az életemnek úgy folytattam, mint munkás a vasiparban, majd 1999-től munkanélküli lettem. (Ez időben a román nyelvet is elsajátítottam anyanyelvi szinten.) A magyar nyelvet a szüleimtől kaptam, de írni és olvasni magyarul már magamtól tanultam meg.

A magánéletemről azt mondhatom el, hogy itt a saját falumban élek, Klézse felső részén, Tyúkszerben a családommal együtt. Van 3 hektár földünk, ennek nagyobb része használható, mint szántóföld, ezen gazdálkodunk a családdal.

Három gyermekem van: két fiú és egy lány, akik Erdélyben tanultak. Duma Dániel a Bolyai egyetemen magyar néprajzot és nyelvészetet végzett. A második gyermekem, Duma Máriusz, 2001-ben fejezte be a faipari középiskolát, ami után Magyarországon próbálkozott tovább tanulni, de a nehézségek miatt később meg kellett szakítsa tanulmányait. Most Olaszországban dolgozik egy magyar-román vállalatnál. A lányunktól nem volt könnyű elválni, hogy magyar nyelvű oktatásban részesüljön, de miután Gyimesfelsőlokon befejezte a nyolcadik osztályt, a bukaresti Ady Endre gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt. Jelenleg egyetemen tanul Kolozsváron politológia szakon, valamint egy második egyetemet is folytat turizmus szakon.

1995-ig gyermekek iskolán kívüli magyar nyelvi tanításával foglalkoztam, heti rendszerességgel tartva magyar órákat, ahogy ezt mások is tették Moldvában.

1996 júniusában több szülővel együtt aláírásokat gyűjtöttünk a magyar nyelv iskolai bevezetéséért és tanításáért, valamint ugyanazon a nyáron egy hónap után megalapítottuk a Moldovai Csángó Magyarok Szövetségének klézsei fiókját. Ennek 2001-ig elnöke is voltam, amely alatt a klézsei MCSMSZ fiók megkapta a Julianus díjat. Ugyanekkor Szilágyi Zsolt RMDSZ parlamenti képviselő is alkalmazott, aki sokat segített a csángó ügyben. 1998-ban a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége nevében kiadtam a "Mi magunkról" című újságot, ami most újból megjelenik magánkiadásban.

1999 júliusában létrehoztam a Szeret-Klézse Alapítványt, amelynek fő céljai közé tartozik a magyar nyelv oktatása, a csángó értelmiségi réteg növelése és irányítása, a klézsei fiatalság szellemiségének és identitástudatának fejlesztése, fejlettebb civilizációk megismertetése, valamint szociális tevékenységek is.

Az alapítvány keretein belül létrehoztunk „Petrás Incze János népművészeti terem” néven egy állandó népművészeti kiáltást.

Duma András2000-ben verses kötetem jelent meg, melynek címe „Én országom Moldova”. Ez évben Bocskai-díjban is részesültem.

2005-ben „Csángó Mitológia” címmel második kötetem jelent meg.

2005 július 06-án a pártiumi írótábor irodalmi díjaként Díszoklevéllel díjaztak.

2008 tavaszán elhatároztam, hogy az Alapítvány székházában óvodát is indítunk, amihez az engedélyek beszerzése jelenleg is folyik.

2010 nyarán megjelent a második verseskötetem Csánglia címen, amelyben a csángó nép filozófiájának rejtélyeit igyekszem felmutatni.

2010 őszén a Szeret-Klézse Alapítvány és a budapesti Kinyílik a Világ Alapítvány együttműködésében befejeztük az iskolán kívüli oktatás céljára három munkafüzet megszerkesztését. Az első kettő Csicsó Antal Bokréta ábécéjét vette alapul, a harmadik a csángó hagyományokat foglalja össze. A munkafüzetek az Apácai kiadó gondozásában jelentek meg.

2012-ben magyar állampolgár lett az egész csodálom.

2013-ban magyar nyelvű óvoda bírósági engedélyt kapott a Szeret-Klézse Alapítvány, amely az egyik nagy álmom volt.

A Szeret-Klézse Alapítványt együtt vezetjük Deáky András nyugdíjazott iskolaigazgatóval, dr. Kotis Mihály orvossal, Sántha Attila íróval, valamint néprajzos és tanár fiammal Duma Dániellel, akikkel együtt sok eredményt értünk el.

Amikor eldöntöttem, hogy ezekkel a célokkal foglalkozzam, észrevettem azt is, hogy az ember csak a nemzeti közösségén belül tudja megvédeni önmagát, ezért szüksége van az öntudatára és annak fejlesztésére, ezekhez pedig művelnie és ápolnia kell az anyanyelvét. Egy barátom szavaival élve: „Nem vagyunk magyarok más nemzetek ellen”. Ha embereknek akarunk maradni, kell tudjuk, hol van a helyünk az emberiségben.

Duma András
Klézse, Bákó megye,
Tyúkszer falurész,
Irányítószám: 607105
Tel/ Fax: 00 40 34 253 269
e-mail: aduma@xnet.ro

         
főoldal | a fesztivál | fellépők | hírek | szállások | felhívások | támogatók | kapcsolat
copyright by www.erdelyhon.hu